0

Tack Leapfrogs, för inspiration och stöd!

Nu i Augusti avslutades Inga Ingenjörs tid med Leapfrogs stipendiet. Det har varit till stor hjälp för att projektet skulle kunna gå framåt under sommaren. Det har hållits tre möten som gått ut på att vi mellan varandra diskuterat hur man tar sig framåt med ett nyuppstartade projekt och även fått professionell hjälp från handledare från LU innovation systems och inbjudna ekonomer och entreprenörer.

Senaste tillfället gick ut på att presentera sin projektidé så enkelt och övergripande som möjligt på fyra minuter, efter en metod för idéutveckling som kallas Value Creation Forum. Åhörarna får då lyssna på projektet utifrån en roll de tilldelats så som investerare, kund, positiv feedback och negativ (obs! konstruktiv) feedback. Detta för att hitta de luckor som behöver fyllas inom projektet. Överlag mottog Inga Ingenjör mycket god kritik men fick också frågor och synpunkter som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Workshopen avslutades med ett mycket intressant föredrag av Hampus Jakobsson som handlade om entreprenörskap. Det var inspirerande och gav framför allt motivation till att fortsätta jobba framåt och våga testa nya utmaningar inom vårt projekt, för att nå ett så bra resultat som möjligt. Vi tror på vår idé och vill att så många som möjligt ska få ta del av vårt projekt, vi välkomnar all feedback vi kan få och fortsätter fullfart framåt!

Tack för denna tiden Leapfrogs!

 

Leapfrogs-diplom

leapfrog

 

1

Boken börjar ta form

Illustrationerna börjar ta fart och bokens olika karaktärer håller successivt på att ta form. Några av karaktärerna är snart fullständiga medan andra fortfarande ändrar former och färger för att kännas rätt.

Intervju nummer två med Malin om vårt projekt finns nu också på Leapfrogs blogg 2014.

Under denna veckan är planen att ha fått fram ett illustrerat utkast till bokens första del. Håll ögonen öppna för några sneakpeaks!

MalinYngvesson_ingasuttryck

Inga Ingenjör illustration

0

Leapfrogs

Nu under sommaren har vårt projekten Inga Ingenjör fått en fantastisk möjlighet att gå framåt tack vare en Leapfrogs check! Leapfrog är ett stipendium som LU innovations system delar ut till projektidéer de tror på och ger studenter en chans att jobba heltid i tre månader för att komma igång med sitt arbete på riktigt.

Det är nu framför allt fokus på illustrationer till det textutkast vi har, vilket Malin jobbar heltid med parallellt med research och olika feedback grupper. Detta kommer man kunna följa här på vår hemsida. Projekt finns även representerat på Leapfrogs Bloggen 2014.

 

leapfrog